085-1301158 info@onedream.nl

OneDream B.V. acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Hierbij houden wij ons aan de eisen van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Wij houden ons ook aan de DDMA codes zoals deze zijn opgesteld door De branchevereniging voor marketing en data (DDMA).

OneDream gevestigd aan Stationsplein 12, 1211 EX Hilversum, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
OneDream B.V.
Stationsplein 12
1211 EX Hilversum
tel: +31(0)851301158
E-mail: info@onedream.nl

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

OneDream verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken op de website van OneDream:

 • E-mailadres;
 • Bedrijfsnaam;
 • Telefoonnummer;
 • IP-adres;
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt door het invullen van het contactformulier op onze website, in correspondentie en telefonisch;
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website.

 Als je een contactformulier op onze website invult of ons een e-mail stuurt dan worden de gegevens die je toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van jouw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken op de volgende websites: Wineenreisnaar.nl, Wineengadget.nl en Prijzenfestival.nl:

 • Voornaam, tussenvoegsel en achternaam;
 • Geslacht;
 • Geboortedatum;
 • E-mailadres;
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummer;
 • IP-adres;
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt, in correspondentie en telefonisch;
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze websites en in onze mailings (opens en kliks).

Als je lid wilt worden van één van onze nieuwsbrieven dan is het verstrekken van je e-mailadres een vereiste.

Als je een e-mail stuurt dan worden de gegevens die je toestuurt (e-mailadres en naam) bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van jouw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Wij verwerken geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

OneDream verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het toesturen van e-mailberichten;
 • Het afhandelen van een vraag of klacht;
 • Het kunnen mailen of bellen indien dit nodig is voor het uitvoeren van onze dienstverlening;
 • Het analyseren van jouw gedrag op onze website om onze website te verbeteren;
 • Het verwerken van persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Wineenreisnaar.nl, Wineengadget.nl en Prijzenfestival.nl verwerken jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het toesturen van e-mailberichten;
 • Het afhandelen van een vraag of klacht;
 • Het kunnen mailen of bellen indien dit nodig is voor het uitvoeren van onze dienstverlening;
 • Het analyseren van jouw gedrag op onze website om onze website te verbeteren;
 • Het gericht aanbieden van een advertentie waarbij in een (partner) e-mail, Facebook of op een website een product wordt getoond waarvan wij op basis van verwerkte gegevens vermoeden dat je daar interesse in hebt;
 • Het versturen van partner e-mails indien je hier toestemming voor hebt gegeven. Jouw gegevens worden gebruikt voor het toesturen van informatie en aanbiedingen van derden over hun producten en diensten. De toestemming is gegeven in de aanmeldprocedure van Wineenreisnaar.nl en/of Wineengadget.nl en/of Prijzenfestival.nl. Als je de toestemming voor deze partner e-mail wilt intrekken dan is dat altijd mogelijk via een afmeldlink onderaan iedere e-mail die je ontvangt;
 • Het verwerken van persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

OneDream neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van OneDream) tussen zit.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

OneDream bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Onderstaande bewaartermijnen zijn van toepassing op de website van OneDream:

 • Voornaam, tussenvoegsel en achternaam, e-mailadres, bedrijfsnaam, telefoonnummer, IP-adres, overige persoonsgegevens die je actief verstrekt door het invullen van het contactformulier op onze website, in correspondentie en telefonisch: deze gegevens bewaren wij voor het beantwoorden van jouw vraag die wij ontvangen hebben middels het contactformulier of telefonisch.

Onderstaande bewaartermijnen zijn van toepassing op de volgend websites: Wineenreisnaar.nl, Wineengadget.nl en Prijzenfestival.nl:

 • Voornaam tussenvoegsel en achternaam, geslacht, geboortedatum, adresgegevens, telefoonnummer, overige persoonsgegevens die je actief verstrekt, in correspondentie, en telefonisch en gegevens over jouw activiteiten op onze website: deze gegevens bewaren wij zolang je een nieuwsbrief van één van onze websites ontvangt;
 • E-mailadres, IP-adres: deze gegevens bewaren wij zolang je een actief lidmaatschap hebt bij één van onze websites plus 60 maanden voor het kunnen aantonen van de toestemming die door jou is gegeven aan één van onze websites voor het gebruik van jouw persoonsgegevens;
 • De gegevens met betrekking tot jouw voorkeuren en interesses worden maximaal voor een periode van 6 maanden bewaard.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

OneDream verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. OneDream blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Wanneer je toestemming hebt gegeven voor het ontvangen van partner e-mails worden jouw gegevens verwerkt aan OMG/Mailmedia. Jouw gegevens worden verwerkt om je te informeren over interessante aanbiedingen van zorgvuldig geselecteerde partners. De gegevens worden gebruikt en beschikbaar gesteld ten behoeve van commerciële doeleinden. Deze partner e-mails zullen altijd uit naam van Wineenreisnaar.nl of Wineengadget.nl of Prijzenfestival.nl, worden verstuurd en worden voorafgaand aan de verzending altijd door ons gecontroleerd. OMG/Mailmedia meet gedrag naar aanleiding van verzonden e-mails om jou, op basis van jouw voorkeuren en interesses, relevante aanbiedingen te kunnen versturen. Tevens zijn zij gerechtigd om gericht display of social advertising te realiseren.

 

Audience targeting

Als je bent ingeschreven bij Wineenreisnaar.nl en/of Wineengadget.nl en/of Prijzenfestival.nl en je hebt aangegeven dat je relevante aanbiedingen wilt ontvangen, dan worden je gegevens gebruikt voor audience targeting via Social Media en Search. We zorgen er op die manier voor dat advertenties op o.a. Facebook en Google meer relevant zijn voor jou, op basis van jouw voorkeuren en interesses. Afmelden kun je altijd met behulp van de afmeldlink in onze e-mails.

 

Klikgedrag en bezoekgegevens

Op onze website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het IP-adres, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser meestuurt worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op onze website. Wij proberen deze gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

 

Google Analytics

Op onze website maken wij gebruik van Google Analytics, om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagne te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

OneDream gebruikt functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Klik hier voor onze Cookieverklaring.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien of te corrigeren. Dit kun je doen door een verzoek naar OneDream te sturen. Hieronder vind je een overzicht naar welk e-mailadres je een e-mail kunt sturen:

Heb je contact met ons opgenomen via een formulier op de site van OneDream = info@onedream.nl
Ontvang je een nieuwsbrief van Wineenreisnaar.nl = info@wineenreisnaar.nl
Ontvang je een nieuwsbrief van Wineengadget.nl = info@wineengadget.nl
Ontvang je een nieuwsbrief van Prijzenfestival.nl = info@prijzenfestival.nl

Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door OneDream.

Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar (verzet), vergetelheid of wil je een overzicht ontvangen van al jouw data dat bekend is bij OneDream of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar één van de bovenstaande e-mailadressen. OneDream zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

OneDream wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Het gaat hier om websites waarnaar wij doorlinken. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare en veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Wij raden je aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

OneDream neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice door een e-mail te sturen naar één van de bovenstaande e-mailadressen of door telefonische contact op te nemen.

 

Wijzigen van deze privacyverklaring

Wij behouden het recht om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 21 maart 2019.