The one-stop-shop voor online sparen, kortingen en voordeel

Privacyverklaring

 • Home
 • Privacyverklaring

OneDream B.V. acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Hierbij houden wij ons aan de eisen van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Wij houden ons ook aan de DDMA codes zoals deze zijn opgesteld door De branchevereniging voor marketing en data (DDMA).
OneDream gevestigd aan Stationsplein 12, 1211 EX Hilversum, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
OneDream B.V.
Stationsplein 12
1211 EX Hilversum
tel: +31(0)851301158
E-mail: info@onedream.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
OneDream verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
Voornaam, tussenvoegsel en achternaam;

 • E-mailadres;
 • Bedrijfsnaam;
 • Telefoonnummer;
 • IP-adres;
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt door het invullen van het contactformulier op onze website, in correspondentie en telefonisch;
  Gegevens over jouw activiteiten op onze website.
 • Als je een contactformulier op onze website invult of ons een e-mail stuurt dan worden de gegevens die je toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van jouw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

  Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens
  Wij verwerken geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens.

  Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
  OneDream verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het toesturen van e-mailberichten;
 • Het afhandelen van een vraag of klacht;
 • Het kunnen mailen of bellen indien dit nodig is voor het uitvoeren van onze dienstverlening;
 • Het analyseren van jouw gedrag op onze website om onze website te verbeteren;
 • Het verwerken van persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
 • Geautomatiseerde besluitvorming
  OneDream neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van OneDream) tussen zit.

  Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
  OneDream bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorie├źn) van persoonsgegevens:

  1. Voornaam, tussenvoegsel en achternaam, e-mailadres, bedrijfsnaam, telefoonnummer, IP-adres, overige persoonsgegevens die je actief verstrekt door het invullen van het contactformulier op onze website, in correspondentie en telefonisch: deze gegevens bewaren wij voor het beantwoorden van jouw vraag die wij ontvangen hebben middels het contactformulier of telefonisch.

  Delen van persoonsgegevens met derden
  OneDream verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. OneDream blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

  Klikgedrag en bezoekgegevens
  Op onze website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het IP-adres, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser meestuurt worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op onze website. Wij proberen deze gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

  Google Analytics
  Op onze website maken wij gebruik van Google Analytics, om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

  Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagne te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

  Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
  OneDream gebruikt functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone.

  Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Klik hier voor onze Cookieverklaring.

  Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
  Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien of te corrigeren. Dit kun je doen door een verzoek naar info@onedream.nl te sturen.

  Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door OneDream.

  Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar (verzet), vergetelheid of wil je een overzicht ontvangen van al jouw data dat bekend is bij OneDream of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@onedream.nl. OneDream zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

  OneDream wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

  Websites van derden
  Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Het gaat hier om websites waarnaar wij doorlinken. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare en veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Wij raden je aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

  Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
  OneDream neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@onedream.nl

  Wijzigen van deze privacyverklaring
  Wij behouden het recht om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

  Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 14 mei 2018.

  Neem direct contact op